Professor

    

Assistant Professor

 

Professor emeritus

Overseas researcher

Students

PhD

Graduate

Undergrad.

Former Members

2023

Mizuki Fujisawa, Shuhei Fujita, Hiroto Maruta, Mahiro Miyao, Tomoki Murata, Miho Ogasawara, Takumi Satake, Yuna Suetsugu, Hongshuai Yin

2022

Yuka Kimura, Shota Kitai, Hikaru Egashira, Yuma Hirooka, Toki Horino, Hideyoshi Nishizawa, Satoru Tanaka

2021

Hidetaka Ikemoto, Toshiki Nakajima, Reoto Arima, Kaho Kimura, Yosuke Kuchida, Keito Ogawa,Tomoyuki Taketa, Yoshikazu Tanaka, Asuka Yamada

2020

Taisei Bessho, Ryo Eguchi, Kentaro Kubo, Tsubasa Nishimura, Takashi Sasho, Kazuhiro Takeda,Yumi Uchida, Kazuma Yamane, Takuto Yoshida

2019

Sana Miyagawa, Koki Shinozaki, Goya Takasaki, Mei Yamaguchi, Naoya Akashi, Tomoki Kasai,Yuya Nagai, Kaidou Nakamura, Aoi Nishida, Daisei Taninoue, Hiroaki Wake, Shoto Hiromatsu

2018

Kota Imawaka, Taiki Watanabe, Yoshiki Azuma, Taihei Ikenaga, Azusa Kosaka, Tsubasa Koshi, Yuichiro Negoro, Yuhei Nishiyama, Manami Nishizawa, Tomoko Noguchi, Sho Otsuka, Tokuki Paku, Taku Sakamoto, Hiroki Shimizu, Chung Bonghoon

2017

Yuki Asano, Hisayuki Kawabata, Ryosuke Kawamura, Masashi Kawata, Risa Mombayashi, Takahiro Omori, Masaki Ono, Tsuyoshi Taniguchi