Professor

Professor emeritus

Dr. Yoshikazu Miyake

Overseas researcher

Dr. Maha Sharaf

Students

PhD

Yuto Higuchi (JSPS DC2)

Graduate

Mizuki Fujisawa

Shuhei Fujita

Hiroto Maruta

Zilun Guo

Jiuzhou Chen

Kazuki Fujita

Koichi Kobari

Chihiro Yasuda

Shumpei Yonetsu

Undergrad.

Kenta Kadobayashi

Motoki Katayama

Yuhi Kawachi

Yihua Li

Mahiro Miyao

Tomoki Murata

Miho Ogasawara

Takumi Satake

Yuna Suetsugu

Ryota Togashi

Hongshuai Yin

Former Members

2022

Yuka Kimura, Shota Kitai, Hikaru Egashira, Yuma Hirooka, Toki Horino, Hideyoshi Nishizawa, Satoru Tanaka

2021

Hidetaka Ikemoto, Toshiki Nakajima, Reoto Arima, Kaho Kimura, Yosuke Kuchida, Keito Ogawa,Tomoyuki Taketa, Yoshikazu Tanaka, Asuka Yamada

2020

Taisei Bessho, Ryo Eguchi, Kentaro Kubo, Tsubasa Nishimura, Takashi Sasho, Kazuhiro Takeda,Yumi Uchida, Kazuma Yamane, Takuto Yoshida

2019

Sana Miyagawa, Koki Shinozaki, Goya Takasaki, Mei Yamaguchi, Naoya Akashi, Tomoki Kasai,Yuya Nagai, Kaidou Nakamura, Aoi Nishida, Daisei Taninoue, Hiroaki Wake, Shoto Hiromatsu

2018

Kota Imawaka, Taiki Watanabe, Yoshiki Azuma, Taihei Ikenaga, Azusa Kosaka, Tsubasa Koshi, Yuichiro Negoro, Yuhei Nishiyama, Manami Nishizawa, Tomoko Noguchi, Sho Otsuka, Tokuki Paku, Taku Sakamoto, Hiroki Shimizu, Chung Bonghoon

2017

Yuki Asano, Hisayuki Kawabata, Ryosuke Kawamura, Masashi Kawata, Risa Mombayashi, Takahiro Omori, Masaki Ono, Tsuyoshi Taniguchi