B4卒業式

当研究室のB4(5名)が卒業証書を授与されました.

社会に旅立つ2名,他大学で大学院生活を行う1名,研究室で大学院生活を行う2名とも,

今後の活躍を期待しています!