Group Members

ID@kansai-u.ac.jp is the contact address for each member. A list of alumni is here.

Faculties and Staffs

PI

Akinori Kuzuya

Specially Appointed Professor

Masayuki Endo (KAKENHI, “Molecular Cybernetics“)

Specially Appointed Assistant Professor

Hirotaka Kondo (NEDO AI Co-Creation Molecular Robot Development Project)

Postdoctoral Researchers

Qing Liu (JSPS Postdoctoral Fellow)
Ganbaatar Narangerel (Namy) (NEDO AI Co-Creation Molecular Robot Development Project)
Taniya Sharma (KAKENHI, “Molecular Cybernetics“)

Research Assistants

Cranebio Bio-Sensing Lab.

Nozomu Takahashi (Cranebio Co.)
Hiroshi Miyazaki (Cranebio Co.)
Sachiko Kono (Cranebio Co.)
Shuhei Kido (Cranebio Co.)

Graduate Students (Master Course)

M2

Junya Ishii
Maho Inoue
Ryu Kawamura
Shiori Tabana
Mami Tateishi
Saeko Tsuchihashi
Yuki Minamide

M1

Ryo Kakuda
Koichi Tanimoto
Takumi Nishida
Yusuke Muraoka

Undergrads

M0

Toshiki Inui
Mikano Kawai
Haruna Takehara
Asuka Tatedori
Motoki Nagayoshi
Maria Hashimoto
Reo Yoshie
Fuki Watanabe

B3

Yu Oshima
Yuto Oketani
Mayu Goto
Nanaka Sano
Daiki Sudo
Shoki Tanno
Daichi Matsuda

Short-term Visitors